Video: Smart Home Tech to Live Smarter, Cooler, Better

Tại đây David McClelland và John Mason trình bày Live Live Smarter, Cooler, Better, và cho thấy một số công nghệ giải trí tại nhà và nhà thông minh gần đây nhất. GadgetShowlive.net: Thiết bị nhà thông minh mới Muốn…

Ứng dụng phần mềm RedRat3 GUI

vừa nhận được điểm này Hi Mark – Tôi đã viết một số ứng dụng phần mềm cho các cá nhân của bộ điều khiển RedRat3 IR, nó có tổng số GUI có thể cấu hình dựa trên Windows. Phần…

Ý tưởng gói quà: Khăn trà xinh đẹp

Trợ lý biên tập viên Emily Evans chia sẻ một cách đặc biệt để bọc một thuê bao tạp chí. Đối với tôi, gói cũng rất thú vị như tìm ra món quà tốt nhất. Và khi bản thân gói…

Đèn lồng hiên hoàn hảo

vào mùa xuân này, tôi đã dành rất nhiều giờ để cắt tỉa, làm cỏ cũng như trồng, cũng như bây giờ nó cuối cùng là thời gian để ngồi lại cũng như vui vẻ trong vườn. . Để chiếu…