Thiết kế hack: Bông bạ tổng hợp

Một cách dễ dàng và hiệu quả để tạo ảo giác về khung cửa sổ được tăng cường là vẽ một bệ trompe l-aeil. Tìm kiếm trực tuyến cho một kiểu và hồ sơ phù hợp với không gian của bạn, sau đó thổi hình ảnh vào kích thước phù hợp và in nó. Tạo một stprint bằng cách truy tìm bản in lên một mảnh bọt và cắt nó ra bằng một con dao tiện ích. Đặt stprint dưới bệ hiện tại của bạn và phác thảo hình dạng lên tường bằng bút chì, sau đó sơn kỹ khu vực để khớp trang trí cửa sổ.

Leave a Reply