Video: Smart Home Tech to Live Smarter, Cooler, Better

Tại đây

David McClelland và John Mason trình bày Live Live Smarter, Cooler, Better, và cho thấy một số công nghệ giải trí tại nhà và nhà thông minh gần đây nhất.

GadgetShowlive.net: Thiết bị nhà thông minh mới

Muốn thêm? – Theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi qua email, thẳng vào hộp thư đến của bạn mỗi ngày.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Leave a Reply