Video: Một ngày với Tesla Design S cũng như Design X

EV, là một sự nhiệt tình tăng cường của tôi vì vậy khi Tesla tiết lộ họ đang mở cửa hàng mới của họ 100 dặm trên đường ở Dublin, tôi khá phấn khích.

Sự thích thú đó tăng theo cấp số nhân khi họ mời người bạn tốt của tôi Darren cũng như tôi xuống để dành một ngày để lái những chiếc xe đáng kinh ngạc của họ.

Đọc tất cả về ngày của chúng tôi với Tesla ở đây và kiểm tra video dưới đây.

www.tesla.com

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Leave a Reply