Bao phủ các cửa sổ tròn

Chúng tôi yêu cầu sự riêng tư, tuy nhiên tôi không muốn che đậy chúng hoàn toàn, chưa kể đến việc che giấu tất cả các trang trí gỗ đáng yêu. Xin vui lòng giúp đỡ.

– K. Mạnh

Các cửa sổ của A. Round Round Top hay Circle Circle rất đẹp, tuy nhiên có thể khó khăn để lên áo. Nếu bạn muốn giữ các lớp phủ cửa sổ ở mức tối thiểu cũng như thể hiện các cửa sổ cũng như cắt cùng một lúc, hãy thử để lại phần trên của cửa sổ tiếp xúc, cũng như treo một thanh rèm ngay khi đường cong bắt đầu. Sử dụng vật liệu mờ đủ để đảm bảo sự riêng tư, kết nối rèm cửa ở hai bên của thanh, cũng như chỉ kéo chúng đóng khi cần thiết. Bằng cách này, bạn có thể có sự thoải mái về sự riêng tư cũng như tận hưởng các cửa sổ của bạn cùng một lúc. Rèm có thể được sử dụng thay vì rèm cửa vật liệu, tuy nhiên, một lần nữa, hãy treo chúng chỉ là nơi đường cong bắt đầu, vì vậy phần trên của cửa sổ sẽ luôn phải chịu đựng cũng như liên tục cho ánh sáng.

Leave a Reply