Ứng dụng phần mềm RedRat3 GUI

vừa nhận được điểm này Hi Mark – Tôi đã viết một số ứng dụng phần mềm cho các cá nhân của bộ điều khiển RedRat3 IR, nó có tổng số GUI có thể cấu hình dựa trên Windows.

Phần đặc biệt của ứng dụng là khả năng cho các cá nhân thêm / xóa các nút bước cũng như nền tảng sửa đổi cũng như các nút cho bất cứ điều gì họ muốn, ví dụ như một bức ảnh của nửa còn lại trên nút tắt tiếng.

Redrat.co.uk

Muốn thêm? – Theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi bằng phương tiện email, trực tiếp vào hộp thư đến của bạn mỗi ngày.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Leave a Reply