Discovery Roomba Discovery thế hệ tiếp theo

Khám phá Roomba mới vừa được công bố. Nó ban đầu sẽ được cung cấp cho khách hàng Roomba hiện tại trước. Các tính năng mới bao gồm

Tự sạc nhà cơ sở
Roomba của bạn sẽ trở về nhà để tự sạc lại khi nó làm sạch xong.

Thêm sức mạnh để làm sạch
Hoàn toàn kỹ lưỡng hơn với tính năng làm sạch bụi bẩn mới.

Thùng bụi lớn hơn 3 lần
để giữ nhiều mảnh vụn hơn nữa

Ghé thăm trang web New Roomba Discovery tại đây: Thông tin thêm tại đây

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

Leave a Reply