Tham gia cùng những người trong cuộc tại lễ kỷ niệm DXI ở sự kiện gây quỹ hàng năm của Toronto

, DX Intersection, đang kỷ niệm hai cá nhân có ảnh hưởng cũng như ảnh hưởng đến thế giới thiết kế trên toàn thế giới.

Vào ngày 7 tháng 11, George Yabu cũng như Glenn Pushelberg của Yabu Pushelberg sẽ tổ chức lễ kỷ niệm DXI năm nay cho nhiều nghệ thuật, thời trang, phong cách cũng như những vị khách từ thiện. Khách được thúc đẩy đến áo choàng trong trang phục phản ánh sự giải thích của họ về Kismet.

Vé được cung cấp để mua tại dxkismet.com.

Leave a Reply