Động lực cuối tuần – Tiziano

một tuần siêu hỗn loạn.

Tôi đã có tất cả những khái niệm tuyệt vời này cho các bài đăng trên blog cũng như chính xác tôi đã viết bao nhiêu? Không có. Đây là một vấn đề. Tôi không thể biến blog này thành “Blog động lực cuối tuần.”

Tôi cảm thấy yêu cầu để đi đến một vị trí yên bình cũng như tin vào một phút. Tôi hiểu chỉ tại chỗ.

Tôi thấy khá nhiều tiziano khi tôi đến Venice vài năm nữa cũng như Scuderie là một trong những lĩnh vực triển lãm ưa thích của tôi ở Rome.

Chương trình này chạy lên cho đến ngày 16 tháng 6. Để biết thông tin về thời gian cũng như vé, ngay tại đây là trang web.

Cuối tuần buon!

Chia sẻ cái này:
Pinterest.
Facebook
Twitter.
Tumblr.

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

Động lực cuối tuần – Hoa hồng – Rome, Italymay 9, 2014in “Io Adoro”
Động lực cuối tuần – Một cái nhìn từ Positano.March 8, 2013in “Ý”
Động lực cuối tuần – ngâm trong hồ bơi – Salina, Sicilyjune 21, 2013in “Ý”

Leave a Reply