Các tàu cổ điển

patina sâu của những người Nhật cổ cũng như những chiếc bình của người Đan Mạch làm tăng thêm sự ấm áp cũng như nhân vật cho nhà thiết kế Toronto James Davie, chủ yếu là phòng ăn trắng.

Leave a Reply